ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD.
ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD.
ควบคุมคุณภาพ
บ้าน >

ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. ควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ
ติดต่อ
ติดต่อ: Mr. ZHENG
ติดต่อตอนนี้
ส่งอีเมลถึงเรา
ใบรับรอง
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:知识产权管理体系证书
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2022-06-24
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
วันที่ออก:2022-10-20
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:质量体系管理证书
วันที่ออก:2019-08-13
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:ISO9001
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:CE
วันที่ออก:2019-08-13
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:UK Certificate
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2022-03-30
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:Software Copyright ×6
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2023-06-28
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2022-03-03
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2023-03-03
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2021-11-09
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2022-03-03
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2021-11-26
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2021-11-19
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2022-11-19
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2021-06-17
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2022-02-25
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2021-06-17
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2021-11-16
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2016-03-31
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2016-03-31
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:实用新型专利
วันที่ออก:2019-01-31
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2019-03-09
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2016-03-31
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2015-09-06
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2016-03-09
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2016-03-31
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2019-11-27
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2017-07-24
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2017-10-10
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2017-10-09
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2017-09-05
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2019-11-27
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2021-11-16
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2021-05-31
ประเทศจีน ZTD Technology (QingDao)Co.,LTD. การรับรอง
Standard|t:发明专利证书
วันที่ออก:2021-08-24
โปรไฟล์การควบคุมคุณภาพ

我司共有发明专利14项,实用新型专利43项,软件著作权13项,各类国内外奖项、证书若干。

เป็นการพิสูจน์ว่าเรามีเทคโนโลยีอันดับหนึ่ง และยังเป็นจุดเด่นของเรากับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน